เครื่องตัดหญ้า Z411U ZENZO

เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ

ปริมาตรกระบอกสูบ 41.0 cc

กำลังเครื่องยนต์ 1.45 kW

ความเร็วรอบสูงสุด 3000 rpm

ความจุถังน้ำมัน 1.2 ลิตร

หมวดหมู่:
Scroll to Top