เครื่องตัดหญ้า SM411 สีเขียว SMITH

เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ

ปริมาตรกระบอกสูบ 41.0 cc

กำลังเครื่องยนต์ 1.45kW

ความจุถังน้ำมัน 1.2 ลิตร

หมวดหมู่:
Scroll to Top