เครื่องสูบนอน SM125DI SMITH

แบบ เครื่องยนต์ดีเซลลูกเดียวแนวนอน 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ
จำนวนลูกสูบ 1
ขนาดกระบอก x ช่วงชัก (มิลลิเมตร x มิลลิเมตร) 94 x 90
ปริมาตรช่วงชักรวม, ลูกบาศก์เซนติเมตร 666
กำลังเครื่องยนต์่สูงสุด, กิโลวัตต์ (แรงม้า) ต่อรอบต่อนาที 11 (8.08)
กำลังเครื่องยนต์ต่อเนื่อง, กิโลวัตต์ (แรงม้า) ต่อรอบต่อนาที 12.5 (9.2)
อัตราใช้น้ำมันเชืั้อเพลิงจำเพาะ, กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (กรัมต่อแรงม้าชั่วโมง) ≤284 (208)
อัตราส่วนการอัด 18:1
ระยะตั้งลิ้น, มิลลิเมตร 0.195-0.235
โมเมนต์บิดสูงสุด, กิโลกรัมแรงเมตรต่อรอบต่อนาที 4.7/1600
ความจุน้ำระบายความร้อน, ลูกบาศก์เดซิเมตร (ลิตร) 2.1
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง, ลูกบาศก์เดซิเมตร (ลิตร) 11
ความจุน้ำมันหล่อลื่น, ลูกบาศก์เดซิเมตร (ลิตร) 2.8
ชนิดของระบบการเผาไหม้ ห้องเผาไหม้แบบฉีดตรงไดเร็คอินเจคชั่น
ชนิดของน้ำมันหล่อลื่น SAE NO.30, 40 API Grade CD/SE
ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลล์ที่ใช้กับเครื่องยนต์ทั่วไป (ASTM No. 2-D)
แบบของระบบระบายความร้อน แบบหม้อรังผึ้ง
ชนิดของระบบหล่อลื่น ขับดันน้ำมันหล่อลื่นโดยใช้ปั้มโทรคอยด์
ชนิดของหม้อกรองอากาศ แบบเปียก
ระบบการเริ่มเดินเครื่องยนต์ แบบมือหมุนชนิดความเร็วสองเท่า
ทิศทางการหมุน หมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองทางด้านขวา (หมุนขวา)
น้ำหนักของเครื่องยนต์, กิโลกรัม 114

 

หมวดหมู่:
Scroll to Top